Ruszamy z nowym projektem, szczegóły na stronie projektu

Projekt „Szkolenia dla mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” z zakresu przedsiębiorczości”

Szkolenie sfinansowano w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013 i środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa, realizowane w ramach Małego Projektu.

Projekt skierowany do mieszkańców obszaru LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” tj. gmin: Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Świecie, Nowe, Warlubie, w szczególności dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich.

W ramach projektu zaplanowano szkolenie dla 20 osób w pięciu małych grupach z zakresu:

 • Budowania cech przedsiębiorczych,

 • Warunków i form prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,

 • Zasad rejestracji,

 • Źródeł finasowania,

 • Prezentacji dobrych praktyk

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, zajęcia odbywać się będą w świetlicach wiejskich.

 

Dokumenty do pobrania:
Download this file (oferta cenowa(1).pdf)oferta cenowa(1).pdf[ ]347 kB
Download this file (Program szkolenia.pdf)Program szkolenia.pdf[ ]205 kB
Download this file (wybór oferty0001.pdf)wybór oferty0001.pdf[ ]378 kB
Download this file (wynik wyboru ofert 28 lipca 20140001.pdf)wynik wyboru ofert 28 lipca 20140001.pdf[ ]409 kB

 „Aktywnie konsultujemy – lepiej współpracujemy”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 5.4.2 PO KL. Realizowany w partnerstwie z Powiatem Świeckim.

Celem projektu jest wzmocnienie mechanizmów konsultacyjnych i współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu świeckiego.

W ramach projektu przewidziano zadania:

 1. warsztaty wyjazdowe 16 h obejmujące:

  • nowe, skuteczne techniki współpracy NGO z JST,

  • metody aktywnego informowania,

  • metody wypracowywania trwałej płaszczyzny dialogu, zapewniającego stały przepływ informacji zarówno o działaniach samorządu, jak i potrzebach społecznych

 2. wsparcie doradcze

 3. opracowanie planów konsultacji społecznych dla jst biorących udział w projekcie

 4. koordynację konsultacji społecznych


Wyniki wszystkich działań zostały przedstawione w publikacji, która stanowi źródło wiedzy i doświadczeń niezbędnych do aktywnego konsultowania oraz wypracowanych technik i narzędzi konsultacyjnych, które zapewnią efektywną współpracę ngo z jst w przyszłości.

aktywniekonsultujemykonf (1)
aktywniekonsultujemykonf (1)
aktywniekonsultujemykonf (2)
aktywniekonsultujemykonf (2)
aktywniekonsultujemykonf (3)
aktywniekonsultujemykonf (3)
aktywniekonsultujemykonf (4)
aktywniekonsultujemykonf (4)
aktywniekonsultujemykonf (5)
aktywniekonsultujemykonf (5)
aktywniekonsultujemykonf (6)
aktywniekonsultujemykonf (6)
aktywniekonsultujemykonf (7)
aktywniekonsultujemykonf (7)
aktywniekonsultujemywarsztaty (1)
aktywniekonsultujemywarsztaty (1)
aktywniekonsultujemywarsztaty (2)
aktywniekonsultujemywarsztaty (2)
aktywniekonsultujemywarsztaty (3)
aktywniekonsultujemywarsztaty (3)
aktywniekonsultujemywarsztaty (4)
aktywniekonsultujemywarsztaty (4)
aktywniekonsultujemywarsztaty (5)
aktywniekonsultujemywarsztaty (5)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 „Wiejskie Mini Inkubatory Przedsiębiorczości - II edycja”

Projekt realizowany w okresie od 01.07.2010 r. do 31.08.2012 r. w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem ogólnym projektu jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy poprzez budowę postaw kreatywnych, służących rozwojowi i powstawaniu mikroprzedsiębiorstw na obszarze wiejskim powiatu świeckiego.

Projekt skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców z terenu powiatu świeckiego, chcących rozpocząć działalność gospodarczą.

W ramach projektu zaplanowano:

 • Szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,

 • Środki na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do 40 tys.,

 • Wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy z przeznaczeniem na koszty: ZUS, czynsz, opłaty eksploatacyjne pomieszczeń, opłaty telekomunikacyjne, usługi księgowe.

wiejskieminiinkubatory2konf (1)
wiejskieminiinkubatory2konf (1)
wiejskieminiinkubatory2konf (2)
wiejskieminiinkubatory2konf (2)
wiejskieminiinkubatory2konf (3)
wiejskieminiinkubatory2konf (3)
wiejskieminiinkubatory2konf (4)
wiejskieminiinkubatory2konf (4)
wiejskieminiinkubatory2konf (5)
wiejskieminiinkubatory2konf (5)
wiejskieminiinkubatory2konf (6)
wiejskieminiinkubatory2konf (6)
wiejskieminiinkubatory2konf (7)
wiejskieminiinkubatory2konf (7)
wiejskieminiinkubatory2konf (8)
wiejskieminiinkubatory2konf (8)
wiejskieminiinkubatory2konf (9)
wiejskieminiinkubatory2konf (9)
wiejskieminiinkubatory2konf (10)
wiejskieminiinkubatory2konf (10)
wiejskieminiinkubatory2konf (11)
wiejskieminiinkubatory2konf (11)
wiejskieminiinkubatory2konf (12)
wiejskieminiinkubatory2konf (12)
wiejskieminiinkubatory2konf (13)
wiejskieminiinkubatory2konf (13)
wiejskieminiinkubatory2konf (14)
wiejskieminiinkubatory2konf (14)
wiejskieminiinkubatory2konf (15)
wiejskieminiinkubatory2konf (15)
wiejskieminiinkubatory2konf (16)
wiejskieminiinkubatory2konf (16)
wiejskieminiinkubatory2konf (17)
wiejskieminiinkubatory2konf (17)
wiejskieminiinkubatory2konf (18)
wiejskieminiinkubatory2konf (18)
wiejskieminiinkubatory2konf (19)
wiejskieminiinkubatory2konf (19)
wiejskieminiinkubatory2konf (20)
wiejskieminiinkubatory2konf (20)
wiejskieminiinkubatory2konf (21)
wiejskieminiinkubatory2konf (21)
wiejskieminiinkubatory2konf (22)
wiejskieminiinkubatory2konf (22)
wiejskieminiinkubatory2konf (23)
wiejskieminiinkubatory2konf (23)
wiejskieminiinkubatory2konf (24)
wiejskieminiinkubatory2konf (24)
wiejskieminiinkubatory2spot (1)
wiejskieminiinkubatory2spot (1)
wiejskieminiinkubatory2spot (2)
wiejskieminiinkubatory2spot (2)
wiejskieminiinkubatory2spot (3)
wiejskieminiinkubatory2spot (3)
wiejskieminiinkubatory2spot (4)
wiejskieminiinkubatory2spot (4)
wiejskieminiinkubatory2spot (5)
wiejskieminiinkubatory2spot (5)
wiejskieminiinkubatory2spot (6)
wiejskieminiinkubatory2spot (6)
wiejskieminiinkubatory2spot (7)
wiejskieminiinkubatory2spot (7)
wiejskieminiinkubatory2spot (8)
wiejskieminiinkubatory2spot (8)
wiejskieminiinkubatory2spot (9)
wiejskieminiinkubatory2spot (9)
wiejskieminiinkubatory2szkol (1)
wiejskieminiinkubatory2szkol (1)
wiejskieminiinkubatory2szkol (2)
wiejskieminiinkubatory2szkol (2)
wiejskieminiinkubatory2szkol (3)
wiejskieminiinkubatory2szkol (3)
wiejskieminiinkubatory2szkol (4)
wiejskieminiinkubatory2szkol (4)
wiejskieminiinkubatory2szkol (5)
wiejskieminiinkubatory2szkol (5)
wiejskieminiinkubatory2szkol (6)
wiejskieminiinkubatory2szkol (6)
wiejskieminiinkubatory2szkol (7)
wiejskieminiinkubatory2szkol (7)
wiejskieminiinkubatory2szkol (8)
wiejskieminiinkubatory2szkol (8)
wiejskieminiinkubatory2szkol (9)
wiejskieminiinkubatory2szkol (9)
wiejskieminiinkubatory2szkol (10)
wiejskieminiinkubatory2szkol (10)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Dokumenty do pobrania:
Download this file (prezentacja podsumowująca projekt.pdf)prezentacja podsumowująca projekt.pdf[ ]14706 kB

„Wiejskie Mini Inkubatory Przedsiębiorczości”

Projekt realizowany w okresie od 01 stycznia 2009r. do 21 stycznia 2011r. w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem ogólnym projektu jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy poprzez budowę postaw kreatywnych, służących rozwojowi i powstawaniu mikroprzedsiębiorstw na obszarze wiejskim powiatu świeckiego.

Projekt skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców z terenu powiatu świeckiego, chcących rozpocząć działalność gospodarczą.

W ramach projektu zaplanowano:

 • Szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,

 • Środki na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do 40 tys.,

 • Wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy z przeznaczeniem na koszty: ZUS, czynsz, opłaty eksploatacyjne pomieszczeń, opłaty telekomunikacyjne, usługi księgowe, ubezpieczenie sprzętu, reklamę,

 • Przedłużone wsparcie pomostowe

wiejskieminiinkubatorykonferencja (1)
wiejskieminiinkubatorykonferencja (1)
wiejskieminiinkubatorykonferencja (2)
wiejskieminiinkubatorykonferencja (2)
wiejskieminiinkubatorykonferencja (3)
wiejskieminiinkubatorykonferencja (3)
wiejskieminiinkubatorykonferencja (4)
wiejskieminiinkubatorykonferencja (4)
wiejskieminiinkubatorykonferencja (5)
wiejskieminiinkubatorykonferencja (5)
wiejskieminiinkubatorykonferencja (6)
wiejskieminiinkubatorykonferencja (6)
wiejskieminiinkubatorykonferencja (7)
wiejskieminiinkubatorykonferencja (7)
wiejskieminiinkubagtoryspotkania (1)
wiejskieminiinkubagtoryspotkania (1)
wiejskieminiinkubagtoryspotkania (2)
wiejskieminiinkubagtoryspotkania (2)
wiejskieminiinkubagtoryspotkania (3)
wiejskieminiinkubagtoryspotkania (3)
wiejskieminiinkubagtoryspotkania (4)
wiejskieminiinkubagtoryspotkania (4)
wiejskieminiinkubagtoryspotkania (5)
wiejskieminiinkubagtoryspotkania (5)
wiejskieminiinkubagtoryspotkania (6)
wiejskieminiinkubagtoryspotkania (6)
wiejskieminiinkubatoryszkolenia (1)
wiejskieminiinkubatoryszkolenia (1)
wiejskieminiinkubatoryszkolenia (2)
wiejskieminiinkubatoryszkolenia (2)
wiejskieminiinkubatoryszkolenia (3)
wiejskieminiinkubatoryszkolenia (3)
wiejskieminiinkubatoryszkolenia (4)
wiejskieminiinkubatoryszkolenia (4)
wiejskieminiinkubatoryszkolenia (5)
wiejskieminiinkubatoryszkolenia (5)
wiejskieminiinkubatoryszkolenia (6)
wiejskieminiinkubatoryszkolenia (6)
wiejskieminiinkubatoryszkolenia (7)
wiejskieminiinkubatoryszkolenia (7)
wiejskieminiinkubatoryszkolenia (8)
wiejskieminiinkubatoryszkolenia (8)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej

w partnerstwie z Inkubatorem Przedsiębiorczości

realizowali projekt

"Nowe kwalifikacje Twoją szansą"

Celem projektu jest podjęcie działań aktywizujących zawodowo bezrobotne osoby z powiatów świeckiego i tucholskiego. Cel będzie realizowany poprzez: nauczenie podejścia do ciągłego rozwoju przez całe życie, nauczenie nowego zawodu oraz obsługi komputera (certyfikat ECDL).

Celami szczegółowymi jest:

- przygotowanie osób bezrobotnych (szczególnie długotrwale bezrobotnych) do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społ.-ekonomicznych

- zmienienie sposobu myślenia na temat pracy

- zdobycie nowego zawodu i zatrudnienia

Dzięki realizacji projektu 100 osób zostanie objętych kompleksowym wsparciem- ukończy warsztaty motywacyjne, podnoszące ich umiejętności interpersonalne, związane z poszukiwaniem pracy i zostaną dla nich stworzone indywidualne plany działań (IPD) przez doradców zawodowych oraz ukończą kurs obsługi komputera przygotowujący do egzaminu ECDL. 70 osób zostanie przeszkolonych do 5 zawodów, które są najbardziej potrzebne na lokalnym rynku pracy, określone w "Rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim" oraz na podstawie badań przeprowadzonych przez partnerów projektu z pracownikami lokalnych firm oraz PUP.

Wartością dodaną projektu są działania ponadprogramowe, które poszerzają możliwości beneficjentów, które nie mogłyby być zrealizowane bez wsparcia EFS, ponadto BO zdobędą nie tylko nowe kwalifikacje, ale także zaświadczenia uznawane przez MEN oraz zewnętrzne certyfikaty ECDL.

nowekwalifikacjetowjaszansa (1)
nowekwalifikacjetowjaszansa (1)
nowekwalifikacjetowjaszansa (2)
nowekwalifikacjetowjaszansa (2)
nowekwalifikacjetowjaszansa (3)
nowekwalifikacjetowjaszansa (3)
nowekwalifikacjetowjaszansa (4)
nowekwalifikacjetowjaszansa (4)
nowekwalifikacjetowjaszansa (5)
nowekwalifikacjetowjaszansa (5)
nowekwalifikacjetowjaszansa (6)
nowekwalifikacjetowjaszansa (6)
nowekwalifikacjetowjaszansa (7)
nowekwalifikacjetowjaszansa (7)
nowekwalifikacjetowjaszansa (8)
nowekwalifikacjetowjaszansa (8)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8

 

 „UMIEJĘTNOŚCI LIDERÓW SIŁĄ W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH”

 

realizowany był w okresie od 01.09.2008 do 31.12.2008 na obszarze powiatu świeckiego

Celem ogólnym projektu było zwiększenie dostępu liderów wiejskich do informacji w zakresie sposobów zapobiegania temu wykluczeniu. Celami szczegółowymi projektu były:

1. Zwiększenie wiedzy liderów poprzez ich udział w konferencjach.

2. Promowanie przez liderów różnych form integracji lokalnej społeczności.

Projekt skierowany był do grupy liderów tj. sołtysów, przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów.

Projekt obejmował następujące działania:

1. REKRUTACJA

2. KONFERENCJE

W każdej gminie zorganizowano 7 - godzinne konferencje na temat:

1) Diagnoza problemowa

2) Sposoby zapobiegania wykluczeniu społecznemu

3) Dobre praktyki (przykłady zrealizowanych działań)

Konferencje odbyły się z udziałem prelegentów z:

- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,

- Powiatowego Urzędu Pracy,

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

- Centrum Integracji Społecznej z Torunia.

Dobre praktyki przedstawiły Spółdzielnia socjalna ze Świecia i z Chełmna oraz nasze Stowarzyszenie jako realizator różnych projektów o oddziaływaniu społecznym.

umiejetnosciliderow.. (1)
umiejetnosciliderow.. (1)
umiejetnosciliderow.. (2)
umiejetnosciliderow.. (2)
umiejetnosciliderow.. (3)
umiejetnosciliderow.. (3)
umiejetnosciliderow.. (4)
umiejetnosciliderow.. (4)
umiejetnosciliderow.. (5)
umiejetnosciliderow.. (5)
umiejetnosciliderow.. (6)
umiejetnosciliderow.. (6)
umiejetnosciliderow.. (7)
umiejetnosciliderow.. (7)
umiejetnosciliderow.. (8)
umiejetnosciliderow.. (8)
umiejetnosciliderow.. (9)
umiejetnosciliderow.. (9)
umiejetnosciliderow.. (10)
umiejetnosciliderow.. (10)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dokumenty do pobrania:
Download this file (prezentacja podumowanie projektu.pdf)prezentacja podumowanie projektu.pdf[ ]19916 kB

Projekt pt. „Utworzenie Lokalnej Grupy Działania na terenie powiatu świeckiego”

Projekt pt. „Utworzenie Lokalnej Grupy Działania na terenie powiatu świeckiego” realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”, dofinansowany przez samorząd województwa oraz partnerskie gminy: Świecie, Drzycim, Nowe, Warlubie, Dragacz, Bukowiec, Jeżewo

Czas realizacji projektu: 20 sierpnia 2007 do 15 listopada 2007

Cel projektu: aktywizacja mieszkańców przyczyniająca się do budowania spójności obszaru poprzez utworzenie na terenie siedmiu gmin powiatu świeckiego lokalnego partnerstwa trójsektorowego jako Lokalnej Grupy Działania.

 

konferencja 2
konferencja 2
konferencja 3
konferencja 3
konferencja 4
konferencja 4
konferencja
konferencja
spotkania_informacyjne (1)
spotkania_informacyjne (1)
spotkania_informacyjne (2)
spotkania_informacyjne (2)
spotkania_informacyjne (3)
spotkania_informacyjne (3)
spotkania_informacyjne (4)
spotkania_informacyjne (4)
spotkania_informacyjne (5)
spotkania_informacyjne (5)
spotkania_informacyjne (6)
spotkania_informacyjne (6)
spotkania_informacyjne (7)
spotkania_informacyjne (7)
spotkania_informacyjne (8)
spotkania_informacyjne (8)
spotkania_informacyjne (9)
spotkania_informacyjne (9)
szkolenia (1)
szkolenia (1)
szkolenia (2)
szkolenia (2)
szkolenia (3)
szkolenia (3)
szkolenia (4)
szkolenia (4)
szkolenia (5)
szkolenia (5)
wizytystudyjne (1)
wizytystudyjne (1)
wizytystudyjne (2)
wizytystudyjne (2)
wizytystudyjne (3)
wizytystudyjne (3)
wizytystudyjne (4)
wizytystudyjne (4)
wizytystudyjne (5)
wizytystudyjne (5)
wizytystudyjne (6)
wizytystudyjne (6)
wizytystudyjne (7)
wizytystudyjne (7)
wizytystudyjne (8)
wizytystudyjne (8)
wizytystudyjne (9)
wizytystudyjne (9)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

 

Gminne Centrum Informacji

Głównym zadaniem GCI jest świadczenie szerokiej gamy usług, celem zapobiegania zjawisku bezrobocia wśród mieszkańców gminy Świecie, w szczególności wśród młodzieży i osób niepełnosprawnych.

Poza możliwością korzystania z dostępu do Internetu Gminne Centrum Informacji świadczy przy udziale pracowników Centrum, pracowników Stowarzyszenia oraz zaproszonych specjalistów danej dziedziny usługi informacyjne z zakresu prawa pracy, sytuacji na rynku pracy, możliwości kształcenia, podnoszenia i zmiany kwalifikacji zawodowych, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości podjęcia pracy za granicą.

Centrum planuje organizowanie seminariów z udziałem zaproszonych specjalistów, np. pracownika Państwowej Inspekcji Pracy, doradcy zawodowego.

Uruchomione jest również mobilne Gminne Centrum Informacji, które dociera do poszczególnych wsi gminy Świecie za pośrednictwem sołtysów. Pracownik Gminnego Centrum dysponując komputerem przenośnym wraz z drukarką oraz pełnym pakietem informacji udostępnia broszury informacyjne i przedstawia aktualną ofertę o dostępnych miejscach pracy.

Użytkownicy Centrum mogą również korzystać z biblioteczki udostępnianej przez Inkubator Przedsiębiorczości.

Pracownicy Centrum zajmują się przede wszystkim obsługą klientów Gminnego Centrum Informacji na miejscu jak i w terenie, przygotowują aktualne informacje odnośnie lokalnego rynku pracy, tworzą biblioteczkę Centrum, pomagają użytkownikom technicznie obsługiwać sprzęt dostępny w Centrum oraz w miarę potrzeb organizują krótkie szkolenia obsługi komputera. Pracownicy Stowarzyszenia kierują i koordynują działalność GCI, prowadzą szkolenia z zakresu prawa pracy, działalności gospodarczej, pracy w Unii Europejskiej oraz opracowują wraz z pracownikami Centrum materiały promocyjne.

UWAGA!!!

Obecnie GCI w Świeciu zakończyło swą działalność.

Inkubator Przedsiębiorczości współpracuje z Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy – w pomieszczeniach wykorzystywanych na potrzeby GCI uruchomione zostało od 1października 2009 r. Młodzieżowe Centrum Karier, Punkt Pośrednictwa Pracy oraz Ośrodek Szkolenia Zawodowego.

Od 01 lipca 2014r. kontynowania jest współpraca z Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy i działającym w budynku Inkubatora Młodzieżowym Centrum Karier (powstałego z połączenia MCK, PPP, OSZ) - tel. 52 33-13-673. 

projekt pt. "Kursy językowe dla osób pracujących"

 
 • KURSYJEZYKOWEDLAOSOBPRACUJACYCH (1)
 • KURSYJEZYKOWEDLAOSOBPRACUJACYCH (2)
 • KURSYJEZYKOWEDLAOSOBPRACUJACYCH (3)
 • KURSYJEZYKOWEDLAOSOBPRACUJACYCH (4)
 • KURSYJEZYKOWEDLAOSOBPRACUJACYCH (5)
Dokumenty do pobrania:
Download this file (prezentacja - zakończenie kursu.pdf)prezentacja - zakończenie kursu.pdf[ ]2248 kB

”Projekt Praca szansą na aktywizację społeczną i reintegrację

zawodową bezrobotnych, w szczególności kobiet”

Realizowany w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu. W programie wzięło udział 75 bezrobotnych kobiet z terenu powiatu świeckiego. Program składał się z trzech seminariów.

Pierwsze seminarium „motywująco-aktywizujące” zorganizowano w gospodarstwie agroturystycznym w Wętfiu koło Lniana. Seminarium prowadziło dwóch specjalistów, zajęcia miały na celu oderwanie uczestniczek od codziennych problemów, środowiska i zmotywowanie do dalszego poszukiwania pracy. Specjaliści w formie różnych ćwiczeń i zabaw pomagali uczestniczkom inaczej spojrzeć na otaczającą je rzeczywistość, pokazali jaką rolę w poszukiwaniu pracy odgrywa asertywność oraz jak podnieść swoja samoocenę.

Drugie seminarium "Planowanie kariery zawodowej" zorganizowano w Świeciu w siedzibie Stowarzyszenia. Zaprezentowano metody poszukiwania pracy, metody analizowania ofert pracy. Uczestniczki mogły się również dowiedzieć jak efektywnie poszukiwać pracę, na co zwraca uwagę pracodawca, jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo uczestniczki nabyły praktyczne umiejętności pisania dokumentów aplikacyjnych, tak żeby były one dopasowane do konkretnej oferty pracy. Na zakończenie seminarium poza programem, uczestniczki mogły porozmawiać z Panią psycholog, która pracowała w dziale rekrutacji w dużej firmie i udzieliła praktycznych informacji, dotyczących zasad rekrutacji, na co zwracać uwagę przygotowując dokumenty aplikacyjne, tak żeby nie zostały one odrzucone.

Trzecie seminarium tematyczne przeprowadzone w Świeciu, w pierwszej części poświęcone było głównie podsumowaniu efektów działań podjętych przez uczestniczki w związanych z ubieganiem się o pracę. Omówiono indywidualnie CV przygotowane przez uczestniczki oraz przeprowadzono testy badające znaczenie pracy w życiu człowieka. Druga część seminarium poświęcona była pracy w Unii Europejskiej oraz samozatrudnieniu. Omówiono z uczestniczkami warunki podejmowania pracy w krajach członkowskich UE oraz udzielono informacji na temat sposobów poszukiwania legalnej pracy za granicą, wykorzystania możliwości WUP, PUP, agencji pośrednictwa pracy i EURES. Przedstawiono również przykładowe oferty pracy za granicą m.in. w Szwecji, Cyprze, Hiszpanii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Na zakończenie przekazano podstawowe informacje na temat samozatrudnienia.

Pomimo dużej grupy uczestniczek, z wieloma osobami pracowano indywidualnie. Uczestniczki zostawały po zajęciach seminaryjnych i korzystały z indywidualnych porad doradcy zawodowego. Umożliwiono również dostęp do Internetu i pomagano chętnym uczestniczkom w szukaniu ofert pracy.

Szczególną pomocą w naborze chętnych do wzięcia udziału w Programie, oraz jego realizacji wykazały się Gminy Lniano, Świekatowo, Bukowiec i Drzycim.