Wynajem

Dysponujemy budynkiem o powierzchni ok 1 500 m2, z czego dla podmiotów  gospodarczych przeznaczamy 1 150 m2 w ramach realizacji programu Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości.

Ubiegając się o lokal, należy złożyć następujące dokumenty:

Nowe podmioty gospodarcze:

  • formularz zgłoszeniowy,

Podmioty działające:

  • formularz zgłoszeniowy,
  • numer REGON i NIP,
  • oświadczenie o nie zaleganiu w US i ZUS.

Nabór beneficjentów do programu odbywa się w sposób ciągły według kolejności zgłoszeń.

W przypadku nowych firm i podmiotów gospodarczych działających nie dłużej niż 12 miesięcy kierownik/koordynator przedkłada komplet dokumentów zespołowi opiniującemu powołanemu przez zarząd Stowarzyszenia. Po uzyskaniu pozytywnej opinii wynikającej z analizy dokumentów i rozmowy z kandydatem przygotowuje dokumenty do zawarcia umowy najmu. Ostateczną decyzję o zawarciu umowy podejmuję kierownik/koordynator, informując zarząd o podjętej decyzji.

 

Stawki najmu powierzchni dla beneficjentów Inkubatora Przedsiębiorczości

I – II rok pobytu

 

III – IV rok pobytu

 

V rok pobytu

 

5,40 zł./m2 +  VAT

9,00 zł./m2 +  VAT

11,40 zł./m2 +  VAT

Stawka komercyjna: 13,20 zł/m2 + VAT