Konsultacje z funduszy unijnych

W dniu 28 wrzesień 2017r. odbyły się indywidualne konsultacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach Funduszy Europejskich (Program Regionalny oraz Programy Krajowe). Ze wsparcia skorzystało 6 osób.

ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”
86-100 Świecie, ul. Chmielniki 2b, tel./fax 52 33-12-868, www.inkubator.com.pl
oraz
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 9, 85-950 Bydgoszcz, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefony do konsultantów: (52) 32 768 84, (52) 321 33 42, 797 304 123