Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2016

Niezmiernie miło nam poinformować Państwa, że w tym roku kolejny raz włączyliśmy się w obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Nasze Stowarzyszenie wspólnie z Lokalną Grupa Działania "Gminy Powiatu Świeckiego" w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości przeprowadziło:

- 15 listopada 2016 konsultacje z zakresu przedsiębiorczości prowadzone przez specjalistów z Punku Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Bydgoszczy, które dotyczyły możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach Funduszy Europejskich (Program Regionalny oraz Programy Krajowe).

Uczestnicy wydarzenia podczas konsultacji pozyskali informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na rozwój firmy, inicjatywy lokalne itp. W wydarzeniu uczestniczyło 11 osób.

- 16 listopada 2016 przedstawiciele naszego Stowarzyszenia uczestniczyli w programie „OTWARTA FIRMA” w Zespole Szkół Menedżerskich w Świeciu, gdzie zebranej młodzieży opowiedzieli o zakładaniu działalności gospodarczej. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób.

- 17 listopada 2016 szkolenie z tematyki przedsiębiorczości społecznej pt „Wioska Tematyczna - Spółdzielnia Socjalna czy organizacja pozarządowa”

Podczas szkolenia przybliżyliśmy liderom idee wioski tematycznej oraz związanych z nią form i warunków prawnych niezbędnych do jej utworzenia i prowadzenia na terenie wiejskim. Istotnym elementem szkolenia były wystąpienia reprezentantów wioski tematycznej i spółdzielni socjalnych, którzy w sposób przyjazny przekazali dobre praktyki prezentując swoją działalność. W szkołeniu uczestniczyło 21 osób.